Hoe werkt het?

Wat is Kwartiermakers?

Goed dat je het vraagt, want hier vertellen we héél graag over. Kwartiermakers is een initiatief van Willewete vzw om vrij lezen op basisscholen aan te moedigen: scholen die zich bij het project aansluiten, maken zich sterk om iedere leerling iedere dag vijftien minuten te laten lezen. Waarom? Omdat dit een leuke en effectieve manier is om de leesvaardigheid, woordenschat én schoolprestaties van kinderen te verbeteren. Je begrijpt dus wel waarom we zo enthousiast zijn!

Wat is crowdfunding?

De toekomst! Oké, en nu zonder dollen: crowdfunding is een moderne manier om centjes te vergaren voor een onderneming, product of initiatief. Mensen met een goed idee kloppen niet meer aan bij de bank, maar vragen online het publiek om kleine investeringen die sámen het gewenste bedrag opleveren. Om het leuk en spannend te houden, gelden daarbij twee regels: initiatiefnemers moeten al het ingezamelde geld investeren in nieuwe boeken; en als het beoogde bedrag niet volledig wordt opgehaald, krijgen alle donateurs hun geld terug. Op deze website wordt dit principe gebruikt om scholen te helpen bij het bekostigen van het leesbevorderingsproject Kwartiermakers. Deze speciale vorm van crowdfunding noemen wij Crowdreading.

Waarom zou ik een Crowdreading-project starten?

Boeken, leesmaterialen, leraren: kinderen aan het lezen brengen, kost geld – laten we daar niet omheen draaien. Maar crowdfunding is niet alléén een leuke en veilige manier om dat geld te verkrijgen. Doordat je rechtstreeks hulp zoekt bij familieleden of bekenden of buurtgenoten, worden die donateurs ook meteen betrokken bij het project: mensen worden enthousiast over je plannen en voelen zich medeverantwoordelijk voor het slagen ervan. De vraag is dus eigenlijk: waarom zou je géén Crowdreading-project starten?

Waarom zou ik een Crowdreading-project steunen?

Misschien ken je een van de leerlingen op een school, ben je bevriend met de juffrouw, of was je vroeger de grootste belhamel uit de klas en heb je het gevoel dat je iets goed te maken hebt. Wat de reden ook is: crowdfunding is een mooie manier om je betrokkenheid bij een onderwijsinstelling te tonen. Bij de projecten op deze website krijg je bovendien de garantie dat je volledige donatie wordt besteed aan leesbevordering. Én je weet dat de school er echt voor gaat: als het beoogde bedrag niet volledig wordt opgehaald, krijg je immers gewoon je geld weer terug. Wat wil je nog meer?

Wie zitten er achter dit project?

Kwartiermakers is een initiatief van Willewete VZW. Eenzelfde initiatief loopt in Nederland onder coördinatie van Zwijsen. Reeds 250 pilootscholen uit alle Vlaamse provincies zijn spontaan in het project gestapt. De reacties zijn unaniem positief. Allemaal scholen die de leesmicrobe te pakken hebben. Willewete VZW bezorgt iedere school intensieve begeleiding en campagnematerialen om het project uit te bouwen. Kwartiermakers richt zich op alle basisscholen in Vlaanderen en Brussel.

Wie betaalt de transactiekosten?

Het geschonken bedrag gaat integraal naar de school en wordt uitsluitend gebruikt voor de aankoop van boeken voor de actie Kwartiermakers.

Wat gebeurt er als het eindbedrag niet wordt bereikt?

Alle giften worden integraal aan de donateurs teruggestort indien het vooropgestelde doel niet is bereikt vòòr de einddatum.

Kwartiermakers en Crowdreading zijn initiatieven van Willewete VZW met de steun van PXL hogeschool, Clavis Uitgeverij, Zwijsen, Abimo/Pelckmans, Averbode, Ballon Media, Davidsfonds/WPG, De Eenhoorn, Fontein, Gottmer, Lannoo, Lemniscaat, Nik Nak, Stichting Kunstboek (eskabee) en Uitgeverij Vrijdag.